02-12-2019 15:23

Verkoop woningen start in 2020

De start verkoop voor de eerste fase laat nog even op zich wachten. Naar verwachting gaan de eerste woningen nu voorjaar 2020 in verkoop. 

Tijdens de beurs Wonen & Leven – Duurzaam in Dronten op 5 oktober was er grote belangstelling voor de nieuwe woningen in Havenkade. Geïnteresseerden konden zich op dat moment al aanmelden voor de woning van hun voorkeur in het plangebied. De verwachting was dat officiële verkoop van de eerste woningen al voor het einde van het jaar zou kunnen plaatsvinden.

Om verschillende redenen is projectontwikkelaar Van Wijnen nu genoodzaakt die start verkoop nog even uit te stellen. Zo hebben reacties van potentiële kopers belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd. Denk daarbij aan de houten gevelbekleding van de vrijstaande woningen, mogelijkheden voor wonen en werken en levensloopgeschikte woningen.

Direct na de beurs heeft ook het Kwaliteitsteam van gemeente Dronten, dat de architectuur van het plangebied beoordeelt, nuttige opmerkingen gemaakt over het ontwerp van de woningen. Zo kan het plangebied naar een hoger plan getild worden. Het verwerken van alle reacties in een aangepast ontwerp vergt tijd. Ook de technische ontwikkeling van de warmtevoorziening voor de woningen is nog niet helemaal afgerond.

Inmiddels is al wel gestart met de voorbereidende grondwerkzaamheden. De bouw van de huurwoningen voor de vrije sector start in het voorjaar 2020. In dezelfde periode gaan dan ook de eerste koopwoningen in verkoop.

Ben jij geïnteresseerd in een woning in Havenkade Dronten? Maak dan alvast een Woondossier aan, geef je woonwensen door en kom als eerste in aanmerking voor de woning van jouw keuze.